Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cosmos

cosmos
['kɔzmɔs]
danh từ
vũ trụ
sự trật tự, sự hài hoà
hệ thống hài hoà (tư tưởng...)
(thực vật học) cúc vạn thọ tây(Tech) vũ trụ


(thiên văn) vũ trụ, thế giới

/'kɔzmɔs/

danh từ
vũ trụ
sự trật tự, sự hài hoà
hệ thống hài hoà (tư tưởng...)
(thực vật học) cúc vạn thọ tây

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cosmos"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.