Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
corvée
corvée
['kɔ:vei]
danh từ
khổ dịch, lao động khổ sai


/'kɔ:vei/

danh từ
khổ dịch, lao động khổ sai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.