Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
corrade
ngoại động từ
xâm thực (nước bào mòn đất, đá)

nội động từ
bị xâm thựccorrade
[kə'reid]
ngoại động từ
xâm thực (nước bào mòn đất, đá)
nội động từ
bị xâm thựcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.