Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cornice
cornice
['kɔ:nis]
danh từ
(kiến trúc) gờ; mái đua
khối tuyết cứng trên miệng vực thẳm


/'kɔ:nis/

danh từ
(kiến trúc) gờ; mái đua
khối tuyết cứng trên miệng vực thẳm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cornice"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.