Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
corn-fed
corn-fed
['kɔ:n'fed]
tính từ
nuôi bằng ngô
(từ lóng) mập mạp; khoẻ mạnh, tráng kiện


/'kɔ:n'fed/

tính từ
nuôi bằng ngô
(từ lóng) mập mạp; khoẻ mạnh, tráng kiện

Related search result for "corn-fed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.