Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
corf


/kɔ:f/

danh từ

thúng đựng than, thúng đựng qặng

giỏ đựng cá


Related search result for "corf"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.