Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
corbie
corbie
['kɔ:bi]
danh từ
(Ê-cốt) con quạ


/'kɔ:bi/

danh từ
(Ê-cốt) con quạ

Related search result for "corbie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.