Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cooper


/'koupə/

danh từ

quán rượu nổi (cho những người đánh cá ở Bắc hải) ((cũng) coper)

thợ đóng hàng

    dry cooper thợ đóng thùng đựng đồ khô (lạc, đậu...)

    wet cooper thợ đóng thùng đồ lỏng (dầu, mật...)

thợ chữa thùng

người làm xô, người làm chậu ((cũng) white cooper)

người bán rượu lẻ ((cũng) wine cooper)

bia đen trộn lẫn bia nâu

người làm nghề đóng rượu (vào thùng, chai)

ngoại động từ

chữa (thùng), đóng đáy (thùng)

cho vào thùng

    to cooper up sửa sang, vá víu (cái gì...)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cooper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.