Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cool it
cool+it

[cool it]
saying && slang
stop it, be good, knock it off
The students cool it when the principal walks in.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.