Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cony

cony
['kouni]
Cách viết khác:
coney
['kouni]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con thỏ
cony skin
da thỏ
(thương nghiệp) da lông thỏ


/'kouni/ (coney) /'kouni/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con thỏ
cony skin da thỏ
(thương nghiệp) da lông thỏ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cony"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.