Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
convex
convex
[kɔn'veks]
tính từ
(toán học), (vật lý) lồi
double convex
hai mặt lồi
convex polygon
đa giác lồi(Tech) mặt lồi


lồi || vỏ lồi c. toward... lồi về ...
completely c. (giải tích) lồi tuyệt đối
relatively c. (hình học) lồi tương đối
strictly c. (giải tích) lồi ngặt

/'kɔn'veks/

tính từ
(toán học), (vật lý) lồi
double convex hai mặt lồi
convex polygon đa giác lồi

Related search result for "convex"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.