Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contrasty
contrasty
[kən'træsti]
tính từ
đen trắng rõ rệt (phim ảnh, ảnh)


/kən'træsti/

tính từ
đen trắng rõ rệt (phim ảnh, ảnh)

Related search result for "contrasty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.