Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
contradictiousness
contradictiousness
[,kɔntrə'dik∫əsnis]
danh từ
tính hay nói trái lại; tính hay nói ngược lại
tính hay cãi lại, tính hay lý sự cùn


/,kɔntrə'dikʃəsnis/

danh từ
tính hay nói trái lại; tính hay nói ngược lại
tính hay cãi lại, tính hay lý sự cùn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.