Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
consumedly
consumedly
[kən'sju:midli]
phó từ
quá độ, thái quá


/kən'sju:midli/

phó từ
quá độ, thái quá, vô hạn đọ, vô cùng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.