Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
constringent
constringent
[kən'strindʒənt]
tính từ
siết lại, bó lại, bóp lại, co lại


/kən'strindʤənt/

tính từ
siết lại, bó lại, bóp lại, co lại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.