Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
consternate
consternate
['kɔnstə:neit]
ngoại động từ (thường) dạng bị động
làm kinh hoàng, làm kinh ngạc, làm thất kinh, làm khiếp đảm, làm sửng sốt, làm rụng rời


/kɔnstə:neit/

ngoại động từ (thường) dạng bị động
làm kinh hoàng, làm kinh ngạc, làm thất kinh, làm khiếp đảm, làm sửng sốt, làm rụng rời

Related search result for "consternate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.