Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
considerateness
considerateness
[kən'sidəritnis]
danh từ
sự ân cần, sự chu đáo, sự hay quan tâm tới người khác


/kən'sidəritnis/

danh từ
sự ân cần, sự chu đáo, sự hay quan tâm tới người khác

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "considerateness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.