Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conky
conky
['kɔηki]
tính từ
(có) mũi to (người)
danh từ
người mũi to


/'kɔɳki/

tính từ
(có) mũi to (người)

danh từ
người mũi to

Related search result for "conky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.