Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cong cócadj
Silent
nó bỏ đi vài hôm lại cong cóc về he went away for a few days, then silently came back

[cong cóc]
silent
nó bỏ đi vài hôm lại cong cóc về
he went away for a few days, then silently came back
in a lonely way
be absorbedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.