Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conferment
conferment
[kən'fə:mənt]
danh từ
sự ban tước, sự phong tước


/kən'fə:mənt/

danh từ
sự ban tước, sự phong tước

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "conferment"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.