Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
conductibility
conductibility
[kən,dʌkti'biliti]
danh từ
(vật lý) tính dẫn (nhiệt điện)


/kən,dʌkti'biliti/

danh từ
(vật lý) tính dẫn (nhiệt điện)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.