Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
concupiscence
concupiscence
[kən'kju:pisəns]
danh từ
nhục dục, sự dâm dục
(kinh thánh) sự ham muốn thú vui trần tục


/'kən'kju:pisəns/

danh từ
nhục dục, sự dâm dục
(kinh thánh) sự ham muốn thú trần tục

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "concupiscence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.