Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
concerning
concerning
[kən'sə:niη]
giới từ
liên quan đến ai/cái gì
a letter concerning your complaint
một bức thư liên quan đến đơn kiện của anh


/kən'sə:niɳ/

giới từ
về việc

Related search result for "concerning"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.