Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
compoundable
compoundable
[kəm'paundəbl]
tính từ
có thể điều đình, có thể dàn xếp


/kəm'paundəbl/

tính từ
có thể điều đình, có thể dàn xếp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.