Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
communiqué
communiqué
[kə'mju:nikei]
danh từ
thông cáo
a joint communiqué
thông cáo chung


/kə'mju:nikei/

danh từ
thông cáo
a joint communiqué thông cáo chung


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.