Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
come down hard
come+down+hard

[come down hard]
saying && slang
punish hard, throw the book at
The teachers come down hard on cheating. They suspend cheaters.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.