Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
collect/gather one's wits
collect/gather+one's+wits
thành ngữ wit
collect/gather one's wits
trấn tĩnh lạiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.