Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coleopterous
coleopterous
[,kɔli'ɔptərəs]
tính từ
(động vật học) có cánh cứng (sâu bọ)
thuộc bộ cánh cứng


/,kɔli'ɔptərəs/

tính từ
(động vật học) có cánh cứng (sâu bọ)
thuộc bộ cánh cứng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.