Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coil

coil
[kɔil]
danh từ
cuộn
a coil of rope
cuộn thừng
vòng, cuộn (con rắn...)
mớ tóc quăn
(điện học) cuộn (dây)
(kỹ thuật) ống xoắn ruột gà
(từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) sự thăng trầm, sóng gió (của cuộc đời)
động từ
cuộn, quấn
the snake coiled up in the sun
con rắn nằm cuộn tròn dưới ánh mặt trời
to coil oneself in bed
nằm cuộn tròn trong giường, nằm co con tôm trong giường
the snake coiled [itself] round the branch
con rắn quấn quanh cành cây
quanh co, uốn khúc, ngoằn ngoèo(Tech) cuộn dây (d); quấn (dây) (đ)


(máy tính) cuộn (dây)
induction c. cuộn cảm ứng

/kɔil/

danh từ
cuộn
a coil of rope cuộn thừng
vòng, cuộn (con rắn...)
mớ tóc quăn
(điện học) cuộn (dây)
(kỹ thuật) ống xoắn ruột gà
(từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) sự thăng trầm, sóng gió (của cuộc đời)

động từ
cuộn, quấn
the snake coiled up in the sun con rắn nằm cuộn tròn dưới ánh mặt trời
to coil oneself in bed nằm cuộn tròn trong giường, nằm co con tôm trong giường
the snake coiled [itself] round the branch con rắn quấn quanh cành cây
quanh co, uốn khúc, ngoằn ngoèo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "coil"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.