Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cogency
cogency
['koudʒənsi]
danh từ
sự vững chắc; sức thuyết phục (lập luận)sự hiển nhiên

/'koudʤənsi/

danh từ
sự vững chắc; sức thuyết phục (lập luận)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cogency"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.