Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coffee-cup
coffee-cup
['kɔfikʌp]
danh từ
tách uống cà phê


/'kɔfikʌp/

danh từ
tách uống cà phê

Related search result for "coffee-cup"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.