Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cock-a-hoop
cock-a-hoop
['kɔkə'hu:p]
tính từ & phó từ
vui mừng, hớn hở, mừng quýnh lên
có vẻ vênh vang đắc thắng


/'kɔkə'hu:p/

tính từ & phó từ
vui mừng, hớn hở, mừng quýnh lên
có vẻ vênh vang đắc thắng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cock-a-hoop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.