Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cochineal
cochineal
['kɔt∫ini:l]
danh từ
phẩm yên chi; phẩm son (chế từ xác khô con rệp son)


/'kɔtʃini:l/

danh từ
phẩm yên chi; phẩm son (chế từ xác khô con rệp son)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.