Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coast-defence
coast-defence
['koustdi,fens]
danh từ
sự bảo vệ miền ven biển; sự tuần phòng bờ biển


/'koustdi,fens/

danh từ
sự bảo vệ miềm ven biển; sự tuần phòng bờ biển

Related search result for "coast-defence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.