Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
co-worker    Chuyên ngành kinh tế
người đồng sự
người hợp tác
người phụ tá


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.