Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clone

clone
[kloun]
danh từ
(thực vật học) dòng vô tính, hệ vô tính(Tech) bắt chước, nhái theo, mô phỏng

/kloun/

danh từ
(thực vật học) dòng vô tính, hệ vô tính

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "clone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.