Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cloak-room
cloak-room
['kloukrum]
danh từ
phòng giữ mũ áo (ở rạp hát)
phòng giữ hành lý (ở ga)
phòng vệ sinh


/'kloukrum/

danh từ
phòng giữ mũ áo (ở rạp hát)
phòng giữ hành lý (ở ga)
phòng vệ sinh

Related search result for "cloak-room"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.