Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cleanup
danh từ
sự thu gọn, sự quét rọn sạch
sự truy quét tội phạm
món vớ bở, món lãi to


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.