Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clean-limbed
clean-limbed
['kli:n'limd]
tính từ
cân đối (thân hình)


/'kli:n'limd/

tính từ
cân đối (thân hình)

Related search result for "clean-limbed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.