Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clamourousness
clamourousness
['klæmərəsnis]
danh từ
sự ồn ào
(nghĩa bóng) tính hay kêu la, tính hay làm ầm lên


/'klæmərəsnis/

danh từ
tính chất ầm; sự ồn ào
(nghĩa bóng) tính hay kêu la, tính hay làm ầm lên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.