Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
civilize
civilize
['sivəlaiz]
Cách viết khác:
civilise
['sivəlaiz]
ngoại động từ
làm cho văn minh, truyền bá văn minh, khai hoá, giáo hoá
to civilize away
bài trừ (hủ tục...)


/'sivilaiz/ (civilise) /'sivilaiz/

ngoại động từ
làm cho văn minh, truyền bá văn minh, khai hoá, giáo hoá !to civilize away
bài trừ (hủ tục...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "civilize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.