Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cirrhosis
cirrhosis
[si'rousis]
danh từ
(y học) bệnh gan mãn tính và nguy hiểm (rất phổ biến ở những người nghiện rượu); bệnh xơ gan


/si'rousis/

danh từ
(y học) bệnh xơ gan

Related search result for "cirrhosis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.