Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
circumlocution
circumlocution
[,sə:kəmlə'kju:∫n]
danh từ
lời nói quanh co luẩn quẩn; lời nói uẩn khúc
(ngôn ngữ học) ngữ giải thích


/,sə:kəmlə'kju:ʃn/

danh từ
lời nói quanh co luẩn quẩn; lời nói uẩn khúc
(ngôn ngữ học) ngữ giải thích

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.