Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
circumcircle
circumcircle
[,sə:kəm'sə:kl]
danh từ
(toán học) vòng ngoại tiếp(Tech) chu vi, vòng ngoài

/,sə:kəm'sə:k/

danh từ
(toán học) vòng ngoại tiếp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.