Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
circuit board    Chuyên ngành kinh tế
bảng mạch điện
    Chuyên ngành kỹ thuật
bảng mạch
    Lĩnh vực: điện lạnh
bản mạch in
bìa mạch in
phiến mạch in
    Lĩnh vực: toán & tin
board mạch điện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.