Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cine-film
cine-film
['sinifilm]
danh từ
phim xi nê, phim chiếu bóng


/'sinifilm/

danh từ
phim xi nê, phim chiếu bóng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cine-film"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.