Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ciliate
tính từ
(sinh học) có lông rung; có lông mịn; có lông miciliate
['silieit]
tính từ
(sinh học) có lông rung; có lông mịn; có lông mi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ciliate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.