Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chumnoun
Big jar
chum tương a jar of soya sauce

[chum]
danh từ
Big jar, water jar; pot
chum tương
a jar of soya sauceGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.