Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chum
chum
[t∫ʌm]
danh từ
bạn thân
người ở chung phòng
new chum
(Uc) người mới đến, kiều dân mới đến
nội động từ
ở chung phòng
to chum together
ở chung một phòng
to chum with someone
ở chung một phòng với ai
thân mật, thân thiết với (ai); làm thân với (ai)
to chum up with someone
làm thân với ai


/tʃʌm/

danh từ
bạn thân
người ở chung phòng
new chum (Uc) người mới đến, kiều dân mới đến

nội động từ
ở chung phòng
to chum together ở chung một phòng
to chum with someone ở chung một phòng với ai
thân mật, thân thiết với (ai); làm thân với (ai)
to chum up with someone làm thân với ai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chum"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.