Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chuckle-headed
chuckle-headed
['t∫ʌkl'hedid]
tính từ
ngu ngốc, đần độn


/'tʃʌkl'hedid/

tính từ
ngu ngốc, đần độn

Related search result for "chuckle-headed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.